System I (2012)

Published by Irrlicht. 71 pp. In Swedish. Limited edition of 100, with a unique graphic print in each copy. ISBN: 978-91-978919-2-9  

>> "System" utgör första delen i Johannes Heldéns verksvit med samma namn, och behandlar natur och teknik, myt och vetenskap. Genom verkets tre delar, i text, ljud och bild, skapar Heldén fragmentariska bilder av ett skimrande, knappt skönjbart system; ett mönster / insprängt / mellan atomer. "System", del 1 ges ut i en upplaga av 400 böcker varav utgåvans hundra första exemplar är handgjorda, numrerade och innehåller ett unikt grafiskt blad. <<

Buy System I here.