Evolution (2014, w/Håkan Jonson, OEI editör)

Terraforming (2013, OEI editör)

The Factory / Fabriken (2013, House of Foundation)

Ljus (2013, Albert Bonniers Förlag)

System I (2012, Irrlicht)

Entropi (2010, OEI editör)

Science Fiction (2010, Albert Bonniers Förlag)

Bug Bomb (2007, OEI editör)

En maskin av ljus (2006, Albert Bonniers Förlag)

Det underjordiska systemet (2005, OEI editör)

Burner (2003, Albert Bonniers Förlag)


From Compilations (2005–)